Bernardinų socialinių paslaugų centras

Pagrindinis veiklos tikslas yra skatinti ir vykdyti įvairias socialines programas...

 

BSPC MISIJA:
Socialinė pagalba silpniesiems konsoliduojant bendruomenę.
 
BSPC TIKSLAI:
Socialinių paslaugų teikimas prie vienuolynų ir kitų objektų, taip pat socialinių paslaugų teikimo organizavimas socialinės rizikos asmenims, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį:
·        asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis;
·        neįgaliesiems;
·        socialinės rizikos šeimų vaikams;