Bernardinų socialinių paslaugų centras

Apie Bernardinų Socialinių Paslaugų Centrą

Sugrįžę į Vilnių broliai pranciškonai pradėjo rūpintis ne tik Bernardinių bažnyčios atstatymu, bet ir gyvosios bažnyčios, kurioje ypatingas dėmesys tenka silpniesiems, kūrimu.

Pasak Lietuvos pranciškonų ministro kunigo Astijaus Kungio, noras padėti stokojantiems, silpnesniems buvo ryškus nuo pat Mažesniųjų brolių ordino atsikūrimo Lietuvoje. 1998 metais Lietuvos pranciškonai įsteigė viešąją įstaigą „OFM Mažesnieji broliai“, kurios svarbiausia misija turėjo būti socialinių paslaugų teikimas. Buvo vykdomos įvairios socialinės pagalbos akcijos, tačiau ilgainiui nuspręsta, jog reikia imtis nuoseklesnės veiklos. Taip išsirutuliojo Bernardinų socialinių paslaugų centro idėja.
 
BSPC MISIJA:
Socialinė pagalba silpniesiems konsoliduojant bendruomenę.
 
BSPC TIKSLAI:
Socialinių paslaugų teikimas prie vienuolynų ir kitų objektų, taip pat socialinių paslaugų teikimo organizavimas socialinės rizikos asmenims, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį:
·        asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis;
·        neįgaliesiems;
·        socialinės rizikos šeimų vaikams;
 
-Pagrindinis veiklos tikslas yra skatinti ir vykdyti įvairias socialines programas, teikti socialines paslaugas Bernardinų socialinių paslaugų centre.